Garantie

Als kwaliteitsdealer van gebruikte machines, leveren wij een selectie met beperkte garantie.

Over het algemeen zijn dit machines met minder dan 4000 uur en jonger dan 4 jaar. In onze voorraadlijst zijn deze machines gemarkeerd op een foto, met het PRIMA WARRANTY zegel.

Kort omschreven, is de garantie voor de betreffende machines, als volgt:
As Is, 300hrs/3mo EXW on powertrain

Toelichting op de garantie:

  • As Is: De staat van de machine zoals deze is, tijdens inspectie en/of verkoop. Dat wat al defect is, valt niet onder de garantie;
  • 300hrs/3mo: De geldigheidstermijn van de garantie is maximaal 300 motoruren, of 12 weken; afhankelijk van wat het eerst verstrijkt;
  • EXW: De start van de termijn, is het moment, dat de machine ons terrein verlaat;
  • Powertrain: De garantie geldt voor de volgende onderdelen van de aandrijflijn: motor, transmissie, differentieel, hydrauliekpompen, maar niet de assen, het brandstofsysteem en slijtdelen als banden en rijwerk.
We geven allen garantie op de machines/merken van Van der Spek-Vianen B.V.: www.vanderspek.nl

warranty